Products
Company Name : Công ty cổ phần GTCtelecom
Address : Số 49 Trung Kinh - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Phone : 84-024-77799777
Email : saletongdai@gmail.com
Website : https:
Introduction :
GTC TELECOM.,JSC đánh dấu sự xuất hiện của mình trên thị trường Công nghệ Viễn Thông - VOIP với tên đầy đủ Công Ty Cổ Phần GTC TELECOM . Khi mới thành lập, số nhân viên ít ỏi trên 10 người cùng quy mô văn phòng còn hạn chế với 100m2 diện tích sàn tại địa chỉ Số 49 Trung Kính - Trung Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội, ...
Company Name : công ty HOÀNG PHÚ
Address : 92/10/7 Bùi Tư Toàn ,f.An Lạc ,q.Binh Tân
Phone : Việt-028-0909534180
Email : tanhiepphufoods@gmail.com
Website : congtyvietnam.vn
Introduction :
Công ty HOÀNG PHÚ chuyên sản xuất bánh ly, bánh cá ,bánh gấu,banh lắp ghép và trứng khủng long
Company Name : công ty HOÀNG PHÚ
Address : 92/10/7 Bùi Tư Toàn ,f.An Lạc ,q.Binh Tân
Phone : Việt-028-0909534180
Email : tanhiepphufoods@gmail.com
Website : congtyvietnam.vn
Introduction :
Công ty HOÀNG PHÚ chuyên sản xuất bánh ly, bánh cá ,bánh gấu,banh lắp ghép và trứng khủng long
Company Name : Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện V.T.E.C.H
Address : 234/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Phone : 84-28-39782976
Email : vtechelectric@hcm.vnn.vn
Website : kumwell-vn.com
Introduction :
V.T.E.C.H Electrical Technical CompanyFounded in March 2004 with the orientation of activities in the field of technology and technology for the sectors of Electricity, Posts and Telecommunications, Manufacturing Industry, Petroleum, Infrastructure Construction in Vietnam. Male.VTECH Electrical Engineering Co., Ltd with a team of experienced and professional engineers and technicians, together ...
Company Name : công ty HOÀNG PHÚ
Address : 92/10/7 Bùi Tư Toàn ,f.An Lạc ,q.Binh Tân
Phone : Việt-028-0909534180
Email : tanhiepphufoods@gmail.com
Website : congtyvietnam.vn
Introduction :
Công ty HOÀNG PHÚ chuyên sản xuất bánh ly, bánh cá ,bánh gấu,banh lắp ghép và trứng khủng long
Company Name : công ty HOÀNG PHÚ
Address : 92/10/7 Bùi Tư Toàn ,f.An Lạc ,q.Binh Tân
Phone : Việt-028-0909534180
Email : tanhiepphufoods@gmail.com
Website : congtyvietnam.vn
Introduction :
Công ty HOÀNG PHÚ chuyên sản xuất bánh ly, bánh cá ,bánh gấu,banh lắp ghép và trứng khủng long
Company Name : công ty HOÀNG PHÚ
Address : 92/10/7 Bùi Tư Toàn ,f.An Lạc ,q.Binh Tân
Phone : Việt-028-0909534180
Email : tanhiepphufoods@gmail.com
Website : congtyvietnam.vn
Introduction :
Công ty HOÀNG PHÚ chuyên sản xuất bánh ly, bánh cá ,bánh gấu,banh lắp ghép và trứng khủng long
Company Name : Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện V.T.E.C.H
Address : 234/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Phone : 84-28-39782976
Email : vtechelectric@hcm.vnn.vn
Website : kumwell-vn.com
Introduction :
V.T.E.C.H Electrical Technical CompanyFounded in March 2004 with the orientation of activities in the field of technology and technology for the sectors of Electricity, Posts and Telecommunications, Manufacturing Industry, Petroleum, Infrastructure Construction in Vietnam. Male.VTECH Electrical Engineering Co., Ltd with a team of experienced and professional engineers and technicians, together ...
Company Name : CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM THÀNH ĐẠT
Address : 22 Ấp 4 Đường Bùi công Trừng, X. Nhị Bình, H. Hóc Môn, Tp.HCM
Phone : việt-0283-79422944
Email : phubinhminhnt@gmail.com
Website : https:thanhdat.com
Introduction :
Today with modern technology, the products are used to design and create the house to serve people who are growing. The demand for soundproofing materials is getting bigger and bigger, especially with the theater, studio, karaoke room, hall, meeting room, workshops using machines that produce loud noise. Capturing the psychology as well as meeting the customers\ aspirations, The Heat and Sound ...
Company Name : CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM THÀNH ĐẠT
Address : 22 Ấp 4 Đường Bùi công Trừng, X. Nhị Bình, H. Hóc Môn, Tp.HCM
Phone : việt-0283-79422944
Email : phubinhminhnt@gmail.com
Website : https:thanhdat.com
Introduction :
Today with modern technology, the products are used to design and create the house to serve people who are growing. The demand for soundproofing materials is getting bigger and bigger, especially with the theater, studio, karaoke room, hall, meeting room, workshops using machines that produce loud noise. Capturing the psychology as well as meeting the customers\ aspirations, The Heat and Sound ...
Company Name : CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM THÀNH ĐẠT
Address : 22 Ấp 4 Đường Bùi công Trừng, X. Nhị Bình, H. Hóc Môn, Tp.HCM
Phone : việt-0283-79422944
Email : phubinhminhnt@gmail.com
Website : https:thanhdat.com
Introduction :
Today with modern technology, the products are used to design and create the house to serve people who are growing. The demand for soundproofing materials is getting bigger and bigger, especially with the theater, studio, karaoke room, hall, meeting room, workshops using machines that produce loud noise. Capturing the psychology as well as meeting the customers\ aspirations, The Heat and Sound ...
Company Name : CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM THÀNH ĐẠT
Address : 22 Ấp 4 Đường Bùi công Trừng, X. Nhị Bình, H. Hóc Môn, Tp.HCM
Phone : việt-0283-79422944
Email : phubinhminhnt@gmail.com
Website : https:thanhdat.com
Introduction :
Today with modern technology, the products are used to design and create the house to serve people who are growing. The demand for soundproofing materials is getting bigger and bigger, especially with the theater, studio, karaoke room, hall, meeting room, workshops using machines that produce loud noise. Capturing the psychology as well as meeting the customers\ aspirations, The Heat and Sound ...
Company Name : CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM THÀNH ĐẠT
Address : 22 Ấp 4 Đường Bùi công Trừng, X. Nhị Bình, H. Hóc Môn, Tp.HCM
Phone : việt-0283-79422944
Email : phubinhminhnt@gmail.com
Website : https:thanhdat.com
Introduction :
Today with modern technology, the products are used to design and create the house to serve people who are growing. The demand for soundproofing materials is getting bigger and bigger, especially with the theater, studio, karaoke room, hall, meeting room, workshops using machines that produce loud noise. Capturing the psychology as well as meeting the customers\ aspirations, The Heat and Sound ...
Company Name : CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM THÀNH ĐẠT
Address : 22 Ấp 4 Đường Bùi công Trừng, X. Nhị Bình, H. Hóc Môn, Tp.HCM
Phone : việt-0283-79422944
Email : phubinhminhnt@gmail.com
Website : https:thanhdat.com
Introduction :
Today with modern technology, the products are used to design and create the house to serve people who are growing. The demand for soundproofing materials is getting bigger and bigger, especially with the theater, studio, karaoke room, hall, meeting room, workshops using machines that produce loud noise. Capturing the psychology as well as meeting the customers\ aspirations, The Heat and Sound ...
Company Name : CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM THÀNH ĐẠT
Address : 22 Ấp 4 Đường Bùi công Trừng, X. Nhị Bình, H. Hóc Môn, Tp.HCM
Phone : việt-0283-79422944
Email : phubinhminhnt@gmail.com
Website : https:thanhdat.com
Introduction :
Today with modern technology, the products are used to design and create the house to serve people who are growing. The demand for soundproofing materials is getting bigger and bigger, especially with the theater, studio, karaoke room, hall, meeting room, workshops using machines that produce loud noise. Capturing the psychology as well as meeting the customers\ aspirations, The Heat and Sound ...
Company Name : Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam
Address : 98 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1
Phone : 84-0-76986116
Email : songnam09@gmail.com
Website : songnam.net
Introduction :
Song Nam, A Vietnamese professional construction consultantSong Nam is a construction consultant of architecture, structure, M&E, local consultancy, construction permit and project management for large scale projects in Hochiminh city, Vietnam.Gemini Project Developer Company Limited - Hotline : +(84) 769 861 168Head Office: 98 Tran Quang Khai Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City - ...
Company Name : CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM THÀNH ĐẠT
Address : 22 Ấp 4 Đường Bùi công Trừng, X. Nhị Bình, H. Hóc Môn, Tp.HCM
Phone : việt-0283-79422944
Email : phubinhminhnt@gmail.com
Website : https:thanhdat.com
Introduction :
Today with modern technology, the products are used to design and create the house to serve people who are growing. The demand for soundproofing materials is getting bigger and bigger, especially with the theater, studio, karaoke room, hall, meeting room, workshops using machines that produce loud noise. Capturing the psychology as well as meeting the customers\ aspirations, The Heat and Sound ...
Company Name : CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM THÀNH ĐẠT
Address : 22 Ấp 4 Đường Bùi công Trừng, X. Nhị Bình, H. Hóc Môn, Tp.HCM
Phone : việt-0283-79422944
Email : phubinhminhnt@gmail.com
Website : https:thanhdat.com
Introduction :
Today with modern technology, the products are used to design and create the house to serve people who are growing. The demand for soundproofing materials is getting bigger and bigger, especially with the theater, studio, karaoke room, hall, meeting room, workshops using machines that produce loud noise. Capturing the psychology as well as meeting the customers\ aspirations, The Heat and Sound ...